Hướng dẫn học tập trực tuyến

Chuyên mục
Ngày 11,12/02/2017
Ngày 18,19/02/2017
Ngày 25,26/02/2017
Ngày 01,02/04/2017
Ngày 08,09/04/2017
Ngày 15,16/04/2017
Ngày 22,23/04/2017
Ngày 06,07/05/2017
Ngày 13,14/05/2017
Ngày 20,21/05/2017
Ngày 03,04/06/2017
Ngày 09,10/04/2016
Ngày 23,24/04/2016
Ngày 07,08/05/2016
Ngày 14,15/05/2016
Ngày 28,29/05/2016
Ngày 04,05/06/2016
Ngày 18,19/06/2016
Ngày 06,07/08/2016
Ngày 13,14/08/2016
Ngày 20,21/08/2016
Ngày 27,28/08/2016
Ngày 10,11/09/2016
Ngày 17,18/09/2016
Ngày 24,25/09/2016

Trường ĐH Mở Tp.HCM Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh © 2010 giữ toàn quyền