STT

Môn học

Số tiết

Khóa

Lớp

Địa điểm

Giảng viên

1

Luật dân sự 2

16

K2015

LUẬT

Ninh Hòa

Vũ Thế Hoài

2

Quản trị dự án

16

K2016

QTKD

Tây Ninh

Võ Ngàn Thơ

Trường ĐH Mở Tp.HCM Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh © 2010 giữ toàn quyền