STT

Môn học

Số tiết

Khóa

Lớp

Địa điểm

Giảng viên

1

Luật sở hữu trí tuệ

16

K2/2013

LKT

Cà Mau

Nguyễn Thanh Hùng

K2013

KTL

Long An

K2015

LKT LỚP A + VB2 LỚP B

Vũng Tàu

2

Quản trị dịch vụ

16

K2013

QTKD

Phú Yên

Nguyễn Kim Anh

Tiền Giang

3

Quản trị chất lượng

16

K2014

QTKD LỚP A + VB2 LỚP B

Bình Thuận

Hoàng Mạnh Dũng

Trường ĐH Mở Tp.HCM Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh © 2010 giữ toàn quyền