Bạn đã là thành viên?

Đăng nhập vào khoá học tại đây với kí danh và mật khẩu mà bạn đã đăng kí
(Trình duyệt của bạn cần phải mở chức năng quản lí cookie)Trợ giúp về Trình duyệt của bạn cần phải mở chức năng quản lí cookie (cửa sổ mới)
Bạn quên kí danh hoặc mật khẩu?

Bạn chưa đăng kí thành viên?

1. Đối với anh/chị sinh viên:

- Tên đăng nhập là mã số sinh viên.
- Mật khẩu của anh/chị là mã số sinh viên cộng với hai ký tự ! và @ lần lượt ở đầu và cuối. Mật khẩu phân biệt chữ hoa chữ thường.

Ví dụ: Sinh viên có mã số 73081267TPT.
Tên đăng nhập là 73081267TPT.
Mật khẩu là !73081267TPT@

- Sau khi đăng nhập anh/chị vui lòng đổi lại mật khẩu để tránh tình trạng bị mất mật khẩu. Trong mật khẩu của anh/chị nên có ít nhất một ký tự không phải số cũng không phải chữ cái (ví dụ: ! hoặc @) và có ít nhất một ký tự chữ cái viết hoa (ví dụ: T).

- Anh/chị nên điền thêm địa chỉ email để nếu anh/chị quên mật khẩu hệ thống sẽ gửi mật khẩu ngẫu nhiên vào địa chỉ email này.

2. Đối với quý thầy/cô:
- Quý thầy/cô vui lòng liên hệ trung tâm đào tạo từ xa để được cấp tên đăng nhập và mật khẩu.

Trường ĐH Mở Tp.HCM Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh © 2010 giữ toàn quyền