STT

Môn học

Số tiết

Khóa

Lớp

Địa điểm

Giảng viên

1

Hành vi khách hàng

12

K2015

QTKD LT LỚP

Bình Thuận

Nguyễn Thị Diệu Linh

2

Quản trị chất lượng

16

K2014

QTKD LỚP A +VB2 LỚP B

Vũng Tàu

Hoàng Mạnh Dũng

3

Quản trị chiến lươc

16

K2/2013

QTKD

Cà Mau

Nguyễn Khánh Trung

K2015

Khánh Hòa

4

Văn hóa doanh nghiệp

12

K2014

QTKD

Bình Định

Phạm Nam Vĩnh An

K2015

QTKD LƠP A

Tiền Giang

Trường ĐH Mở Tp.HCM Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh © 2010 giữ toàn quyền