STT

Môn học

Số tiết

Khóa

Lớp

Địa điểm

Giảng viên

1

Hành vi tổ chức

16

K2015+K2/2013

QTKD

Cà Mau

Phan Thị Thanh Huyền

Tiền Giang

2

Quản trị chiến lược

16

K2014

QTKD

Tây Ninh

Huỳnh Kim Tôn

Trường ĐH Mở Tp.HCM Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh © 2010 giữ toàn quyền