STT

Môn học

Số tiết

Khóa

Lớp

Địa điểm

Giảng viên

1

Tư pháp quốc tế

16

K2014

KTL

An Giang

Nguyễn Lê Hoài

LKT

Bình Định – Hoài Nhơn

2

Luật hình sự

16

K2014

LKT LỚP A+VB2 LỚP B

Long An

Phạm Thanh Tú
Trường ĐH Mở Tp.HCM Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh © 2010 giữ toàn quyền