STT

Môn học

Số tiết

Khóa

Lớp

Địa điểm

Giảng viên

1

Nghiên cứu marketing

16

K2014

QTKD

Khánh Hòa

Hoàng Thọ Phú

2

Chiến lược phát triển nguồn nhân lực

12

K2013

QTKD

Phú Yên

Phạm Nam Vĩnh An

Tiền GiangTrường ĐH Mở Tp.HCM Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh © 2010 giữ toàn quyền