STT

Môn học

Số tiết

Khóa

Lớp

Địa điểm

Giảng viên

1

Luật tố tụng dân sự

16

K2014

LKT+VB2 LỚP B

Long An

Đinh Bá Trung

2

Luật lao động

16

K2015

LKT LỚP A+VB2 LỚP B

Vũng Tàu

Đinh Thị Chiến

Bình Thuận
Trường ĐH Mở Tp.HCM Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh © 2010 giữ toàn quyền