STT

Môn học

Số tiết

Khóa

Lớp

Địa điểm

Giảng viên

1

Luật lao động

16

K2014

KTL

An Giang

Đinh Thị Chiến

K2015

KTL + KTL VB2

Long An

2

Quản trị dự án

16

K2015

QTKD

Phú Yên

Võ Ngàn Thơ

3

Chiến lược phát triển nguồn nhân lực

12

K2/2013

QTKD

Khánh Hòa

Phạm Nam Vĩnh An

K2013

Tây Ninh

4

Thị trường chứng khoán

16

K2015

KT

Cà Mau

Nguyễn Đặng Phương Hiền

Trường ĐH Mở Tp.HCM Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh © 2010 giữ toàn quyền