STT

Môn học

Số tiết

Khóa

Lớp

Địa điểm

Giảng viên

1

Luật đất đai

16

K2015

KTL LỚP A+VB2 LỚP B

Long An

Nguyễn Thị Ngọc Lan

K2013

KTL

Tiền Giang

2

Quản trị chi phí

16

K2013

QTKD

An Giang

Nguyễn Thị Phụng Hoàng

Kiên Giang

K2/2013

Khánh Hòa

3

Quản trị vận hành

16

K2014

QTKD

Bình Định

Nguyễn Kim Anh

K2/2014

Cà Mau

Trường ĐH Mở Tp.HCM Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh © 2010 giữ toàn quyền