STT

Môn học

Số tiết

Khóa

Lớp

Địa điểm

Giảng viên

1

Công pháp quốc tế

16

K2014

LKT LỚP A + VB2 LỚP B

Tiền Giang

Nguyễn Thị Yên

K2/2013

LKT

Cà Mau

2

Hành vi khách hàng

12

K2016

QTKD LỚP A + VB2 LỚP B+ LT LỚP C

Bình Thuận

Nguyễn Khánh Trung

3

Luật dân sự 1

16

K2016

LUẬT

Ninh Hòa

Phạm Thị Kim Phượng

4

Quản trị nhân lực

16

K2014

KT

An Giang

Phan Thị Thanh Huyền

Trường ĐH Mở Tp.HCM Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh © 2010 giữ toàn quyền