STT

Môn học

Số tiết

Khóa

Lớp

Địa điểm

Giảng viên

1

Văn hóa doanh nghiệp

12

Khánh Hòa

Võ Đăng Khoa

Trường ĐH Mở Tp.HCM Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh © 2010 giữ toàn quyền