STT

Môn học

Số tiết

Khóa

Lớp

Địa điểm

Giảng viên

1

Luật dân sự 2

16

K2015

LKT

Cà Mau

Vũ Thế Hoài

2

Tư pháp quốc tế

16

K2014

LKT

Khánh Hòa

Nguyễn Ngọc Lâm

K2013

Tiền GiangTrường ĐH Mở Tp.HCM Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh © 2010 giữ toàn quyền