Thống kê ứng dụng trong kinh doanh
(MATH2302)

MÔN:THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH

Giảng viên: TS Đinh Thái Hoàng


Trường ĐH Mở Tp.HCM Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh © 2010 giữ toàn quyền