Quản trị tài chính 2
(FINA3403)

MÔN:QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 2

Giảng viên: TS Nguyễn Văn Thuận


Trường ĐH Mở Tp.HCM Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh © 2010 giữ toàn quyền