Nghiệp vụ nguoại thương
(BADM3301)

MÔN: NGHIỆP VỤ NGOẠI THƯƠNG
Giảng viên:
1/ TS Nguyễn Việt Tuấn
2/ Ths Nguyễn Xuân Đạo
3/ Ths Nguyễn Th Bích Phượng


Trường ĐH Mở Tp.HCM Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh © 2010 giữ toàn quyền