Quản trị bán hàng
(BADM2302)

MÔN: QUẢN TRỊ BÁN HÀNG
Giảng viên:
1/
Ths Dương Kim Thạnh
2/ Ths Hà Thị Thùy Dương
3/ Ths Đào Minh Tâm
4/ Ths Nguyễn Khánh Trung


Trường ĐH Mở Tp.HCM Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh © 2010 giữ toàn quyền