Kinh doanh quốc tế
(BADM4402)

MÔN:KINH DOANH QUỐC T
Giảng viên:
1/
Ths Ngô Kim Trâm Anh
2/
Ths Trương Mỹ Diễm
3/ Ths Đinh Thị Thu Oanh


Trường ĐH Mở Tp.HCM Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh © 2010 giữ toàn quyền