Quản trị nhân lực
(BADM2308)

MÔN:QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

Giảng viên:
1/
TS Vũ Việt Hằng
2/
Ths Vũ Thanh Hiếu
3/
Ths Tạ Thị Hồng Hạnh


Trường ĐH Mở Tp.HCM Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh © 2010 giữ toàn quyền