Quản trị chuỗi cung ứng
(BADM4304)

MÔN:QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG

Giảng viên:
1/ ThsNguyễn Kim Anh
2/
ThsNguyễn Phi Khanh


Trường ĐH Mở Tp.HCM Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh © 2010 giữ toàn quyền