Quản trị chiến lược
(BADM3311)

MÔN:QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

Giảng viên: Ths Nguyễn Khánh Trung


Trường ĐH Mở Tp.HCM Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh © 2010 giữ toàn quyền