Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
(FINA3404)

MÔN: NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
Giảng viên:Ths Nguyễn Phước Kinh Kha


Trường ĐH Mở Tp.HCM Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh © 2010 giữ toàn quyền