Đàm phán trong kinh doanh
(BADM1304)

MÔN:ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH
Giảng viên:
1/
Ths Tô Bình Minh
2/ Ths Hoàng Thị Thu Hà
3/ Ths Nguyễn Văn Long


Trường ĐH Mở Tp.HCM Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh © 2010 giữ toàn quyền