Quản trị dự án
(BADM2403)

MÔN:QUẢN TRỊ DÁN

Giảng viên:
1/ TS Trịnh Thùy Anh
2/
Ths Võ Anh Dũng
3/
Ths Nguyễn Phi Khanh


Trường ĐH Mở Tp.HCM Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh © 2010 giữ toàn quyền