Hành vi khách hàng
(BADM3305)

MÔN:HÀNH VI KHÁCH HÀNG

Giảng viên:
1/ Ths Hà Thị Thùy Dương

2/ Ths Đào Minh Tâm
3/ Ths Nguyễn Thị Diệu Linh


Trường ĐH Mở Tp.HCM Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh © 2010 giữ toàn quyền