Marketing căn bản
(BADM1302)

MÔN:MARKETING CĂN BẢN
Giảng viên:
1/
Ths Hà Thị Thùy Dương
2/ Ths Nguyễn Đăng Lý


Trường ĐH Mở Tp.HCM Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh © 2010 giữ toàn quyền