Quản trị thương hiệu
(BADM1306)

MÔN:QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU

Giảng viên:
1/ ThsNguyễn Đăng Lý
2/
Ths Nguyễn Khánh Trung


Trường ĐH Mở Tp.HCM Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh © 2010 giữ toàn quyền