Quản trị dịch vụ công
(QTDVC)

MÔN:QUẢN TRDỊCH VỤ CÔNG

Giảng viên:
1/ Ths Nguyễn Văn Long
2/ Ths Nguyễn Kim Anh


Trường ĐH Mở Tp.HCM Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh © 2010 giữ toàn quyền