Quan hệ công chúng
(BADM4308)

MÔN: QUAN HỆ CÔNG CHÚNG
Giảng viên:Ths Nguyễn Hoàng Sinh


Trường ĐH Mở Tp.HCM Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh © 2010 giữ toàn quyền