MSSV
Tên sinh viên
Năm TN
Ngày sinh

Nếu không tìm thấy thông tin văn bằng của sinh viên. Xin vui lòng gửi thông tin thẩm tra về:

Trung tâm Đào tạo từ xa - Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng 004 - 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 18006119 (bấm phím 1)