MSSV
Tên sinh viên
Năm TN
Ngày sinh

Nếu ứng dụng không tìm thấy thông tin văn bằng của sinh viên. Xin vui lòng gửi thông tin thẩm tra về:

Trung tâm Đào tạo từ xa - Trường Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh
Phòng 007 - 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 19006493