TT Đào tạo từ xa
   Trang chủ
   Giới thiệu - Chức năng
   Ngành đào tạo
   Trung tâm liên kết
   Thời khóa biểu sinh viên
   Thời khóa biểu hệ VLVH
   Thời khóa biểu hệ TX
   Đề cương môn học
   Đề cương ôn thi tuyển sinh hình thức Vừa làm vừa học
   Đề cương ôn thi tốt nghiệp hình thức Vừa làm vừa học
   Hệ thống hướng dẫn học tập trực tuyến
   Văn bản quy chế
   Hướng dẫn Học viên
   Các mẫu đơn
    Xem bảng điểm gốc
    Hướng dẫn xem bảng điểm gốc
   Góp ý
   Liên hệ
 

Xem điểm thi
 
 Mã số SV
 
Tìm kiếm
 
 

 
1037475
 
Untitled Document

PHẦN I: ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC
 ĐIỀU KIỆN:
Mọi công dân Việt Nam có đủ sức khỏe, không đang trong thời gian truy cứu trách nhiệm hình sự, đã tốt nghiệp một trong các cấp học: Trung học phổ thông (THPT), Trung học bổ túc (THBT), Trung học Nghề, Trung học chuyên nghiệp (THCN), Cao đẳng (CĐ) và Đại học (ĐH) đều được đăng ký nhập học không phải qua kỳ thi tuyển sinh.
 THỦ TỤC NHẬP HỌC:
Sinh viên có thể đăng ký nhập học theo kế hoạch chiêu sinh hàng năm của trường (mỗi năm có 02 đợt).
          A. Mua và nộp hồ sơ tại:
- Văn phòng Trung tâm Đào tạo Từ xa – Trường Đại học Mở Tp. HCM.
Địa chỉ: P.005 – 97 Võ Văn Tần, P.6, Q.3, Tp. HCM.
Điện thọai: 39300155
- Các trung tâm liên kết đào tạo với trường ở các địa phương (theo danh sách phía sau).
B. Hồ sơ nhập học:
- Phiếu đăng ký nhập học (theo mẫu - có xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh của UBND cấp phường, xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc cơ quan quản lý nhân sự).
- 02 bản sao văn bằng tốt nghiệp THPT (hoặc THBT, THCN, THN, CĐ, ĐH) có công chứng và mang bản chính để đối chiếu.
- 01 bản sao học bạ (hoặc Phiếu điểm các môn học đã tích lũy được từ trường đại học khác) có thị thực (nếu có).
04 ảnh màu 3 x 4 (mới chụp trong vòng 03 tháng).
03 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên sinh viên và địa chỉ liên hệ. 
C. Sau khi nộp hồ sơ, sinh viên tiến hành đóng học phí dựa trên kế hoạch học tập và thi do nhà trường qui định.
 Chú ý: Sinh viên phải trực tiếp nộp hồ sơ đăng ký nhập học.

PHẦN II: HỌC PHÍ, LỆ PHÍ
1. Học phí: Học phí được tính theo số đơn vị học trình do nhà trường quy định.

  • Đối với các ngành đào tạo thuộc khối Kinh tế, Xã hội và Ngoại ngữ

Các môn học lý thuyết: 60.000đ/ tín chỉ.
Các môn học thực hành: 70.000đ/ tín chỉ.

  • Đối với các ngành đào tạo thuộc khối Kỹ thuật và Tin học:

Các môn học lý thuyết thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương: 60.000đ/ tín chỉ.
Các môn học thực hành thuộc khối kiến thức giáo dục đại cương và các môn học (cả lý thuyết và thực hành) thuộc khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 70.000đ/ tín chỉ.
2. Lệ phí thi lại: theo qui định của nhà trường.
3. Chi phí mua giáo trình, học liệu: sinh viên có thể mua tại Trung tâm Đào tạo Từ xa hoặc các Trung tâm liên kết đào tạo.
4. Các lệ phí khác cấp Bảng điểm, sao y các giấy tờ, bằng tốt nghiệp…: sinh viên sẽ trả theo quy định chung của trường.

PHẦN III: TỔ CHỨC HỌC TẬP

  • PHƯƠNG THỨC HỌC TẬP:

Hiện nay, sinh viên theo học hệ ĐTTX chủ yếu là tự học qua học liệu như giáo trình, tài liệu hướng dẫn tự học… và thông qua các phương tiện nghe nhìn, phát thanh, kết hợp với việc hướng dẫn hoc tập trên lớp của giảng viên. Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc các vấn đề về học thuật, sinh viên có thể hỏi giảng viên thông qua điện thoại, email…

  • KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP:

1. Đăng ký môn học và đóng học phí:
Mỗi môn học, sinh viên sẽ được đánh giá qua kỳ thi kết thúc môn.
Mỗi năm học, Trung tâm tổ chức 02 kỳ thi kết thúc môn, 02 kỳ thi lại.
Căn cứ vào kế hoạch học và thi của từng học kỳ, sinh viên tiến hành đăng ký môn học và đóng học phí tại nơi đã đăng ký nhập học.
-  Đối với mỗi lần đóng học phí để đăng ký học và thi cho một môn học, sinh viên được phép dự thi 02 lần cho môn đó theo kế hoạch của Trung tâm:

  • Lần thứ nhất: thi học kỳ.
  • Lần thứ hai: nếu thi lần thứ nhất chưa đạt (điểm dưới 5), sinh viên được phép thi lần hai mà không phải đóng lệ phí.

-  Đối với các sinh viên đã thi lại nhưng không đạt, có thể đăng ký học lại hoặc đăng ký thi lại với các khóa sau và phải đóng lệ phí thi lại.
Nhà trường không giải quyết hoàn học phí sau khi hết thời hạn nộp học phí.
 2. Xếp loại kết quả học tập:
Việc xếp loại kết quả học tập của sinh viên được tính trên cơ sở điểm trung bình cộng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Loại đạt gồm:
- Từ 8 đến 10:      Giỏi
- Từ 7 đến cận 8:  Khá
- Từ 6 đến cận 7:  Trung bình khá
- Từ 5 đến cận 6:  Trung bình
Loại không đạt:
- Từ 4 đến cận 5:  Yếu
- Dưới 4:             Kém

PHẦN IV: QUI ĐỊNH VỀ CHUYỂN ĐIỂM
I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:
-  Sinh viên đã tốt nghiệp đại học.
-  Sinh viên đã theo học chương trình đại học, không đủ điều kiện học tiếp và có nguyện vọng hoàn tất chương trình đại học.
-  Sinh viên theo học chương trình cao đẳng có liên thông đại học tại trường Đại học Mở TP.HCM.
-  Sinh viên đã qua lớp đào tạo ngắn hạn Cán sự xã hội của trường Đại học Mở TP.HCM.
-  Sinh viên có trình độ trung cấp, cao cấp lý luận chính trị.
II. VỀ HÌNH THỨC:
-   Bảng điểm được xét phải là bảng điểm (phiếu điểm) của trường đại học (nơi chịu trách nhiệm đào tạo và cấp bằng) cấp, có chữ ký của Trưởng hoặc Phó trưởng phòng Quản lý đào tạo (Giáo vụ) hoặc cá nhân có thẩm quyền tương đương được thừa lệnh Hiệu trưởng và đóng dấu của trường đại học đó. Bảng điểm của các cơ sở đào tạo khác liên kết với trường đại học không được chấp nhận.
-    Trên bảng điểm phải ghi rõ tên môn học, số tiết (hoặc số tín chỉ) và điểm số.
III. VỀ NỘI DUNG:
-  Tên gọi môn học được xét chuyển điểm phải trùng tên với môn học trong chương trình đào tạo hệ Đào tạo từ xa của Trường Đại học Mở Tp.HCM.
-  Điểm môn học được xét chuyển điểm phải đạt từ 5 điểm trở lên.
-  Số tín chỉ của môn học được xét có thể ít hơn 01 tín chỉ hoặc bằng số tín chỉ của môn học trong chương trình học hệ Đào tạo từ xa của Trường Đại học Mở TP.HCM.
IV. THỜI HẠN BẢO LƯU:
-   Đối với những sinh viên đã có bằng Đại học, điểm sẽ được bảo lưu vĩnh viễn.
-   Đối với những sinh viên đã học ở cấp bậc Đại học tại trường đại học khác, nhưng chưa có bằng thì điểm sẽ được bảo lưu trong vòng 9 năm kể từ ngày đăng ký nhập học của trường đã theo học.
-    Đối với những sinh viên đã học ở cấp bậc Đại học tại trường Đại học Mở TP.HCM, nhưng chưa có bằng thì điểm sẽ được bảo lưu trong vòng 12 năm kể từ ngày đăng ký nhập học tại trường.
Lưu ý: Nếu hết thời hạn bảo lưu mà sinh viên chưa hoàn tất chương trình học tại trường Đại học Mở Tp.HCM thì sự bảo lưu sẽ không còn giá trị.

PHẦN V. QUY ĐỊNH TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ – TIN HỌC
 Điều kiện về trình độ Tin học và Ngoại ngữ để xét cấp bằng tốt nghiệp cho các sinh viên các ngành học như sau:
1. Sinh viên phải có chứng chỉ A Tin học và chứng chỉ A Ngoại ngữ (của 1 trong năm ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung) phôi bằng của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Riêng đối với ngành Tin học, sinh viên phải có chứng chỉ A Ngoại ngữ; ngành Ngoại ngữ sinh viên phải có chứng chỉ A Tin học.
2. Trong trường hợp sinh viên không có chứng chỉ A về Ngoại ngữ và Tin học thì có thể theo học chương trình Ngoại ngữ và Tin học tương đương trình độ A do trường Đại học Mở Tp.HCM và các TT liên kết đào tạo tổ chức.
3. Các trường hợp sau đây sẽ được xét miễn về Ngoại ngữ và Tin học:
-  Sinh viên đã tốt nghiệp Đại học có học môn Tin học, Ngoại ngữ trong chương trình đào tạo, có số tín chỉ tương đương với bằng A.
-  Sinh viên có bằng tốt nghiệp Cao đẳng (chuyên ngành Tin học, Ngoại ngữ) trở lên.
-  Sinh viên có chứng nhận tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành Tin học với chương trình đào tạo phù hợp với Tin học của trường Đại học Mở Tp.HCM.

PHẦN VI: THI TỐT NGHIỆP
 I. Qui trình tổ chức thi tốt nghiệp:
Thông báo kế hoạch tổ chức thi tốt nghiệp: 01 tháng trước khi thi tốt nghiệp.
Công bố danh sách sinh viên đã học và thi đủ điểm quy định các môn học trong chương trình để được xét điều kiện dự thi tốt nghiệp.

Nộp hồ sơ đăng ký thi tốt nghiệp ở nơi đăng ký học:

Hồ sơ đăng ký thi tốt nghiệp:
-  Phiếu đăng ký thi tốt nghiệp (theo mẫu).
-  Chứng minh nhân dân có công chứng.
-  Bản sao chứng chỉ A Ngoại ngữ (của 1 trong 5 ngoại ngữ: Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung) và chứng chỉ A Tin học có công chứng.
          -  02 bản sao văn bằng tốt nghiệp THPT (hoặc THBT, THCN, THN, CĐ, ĐH) có công chứng.
-  04 ảnh màu 3 x 4 mới nhất.
-  02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ.
Trung tâm Đào tạo từ xa sẽ thông báo danh sách chính thức đủ điều kiện thi tốt nghiệp trước khi thi 01 tháng.
Ôn thi tốt nghiệp (trước khi thi khoảng từ 2 tuần trở lên).
II. Học viên hội đủ các điều kiện sau đây sẽ được dự thi tốt nghiệp:
-  Đã làm thủ tục đăng ký học một chương trình đào tạo trọn khóa cấp bằng.
Không bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên, không ở trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
-  Đã tích lũy đủ các môn học theo quy định của chương trình đào tạo, điểm của các môn học phải đạt từ 5 trở lên.
-   Có chứng chỉ A Ngoại ngữ và A Tin học.
III. Hình thức tốt nghiệp:
Thi viết hoặc bảo vệ khóa luận (tùy theo ngành học).
IV. Công nhận tốt nghiệp:
-  Những học viên có các môn thi tốt nghiệp đạt từ điểm trung bình trở lên sẽ được công nhận tốt nghiệp.
-  Nếu có một môn không đạt trong kỳ thi tốt nghiệp sẽ thi lại môn đó kỳ thi kế tiếp. Trong trường hợp kết quả vẫn không đạt thì sinh viên phải thi lại cả 2 môn trong lần thi tiếp theo.
-  Bằng tốt nghiệp là bằng Cử nhân, hoặc Kỹ sư được cấp theo ngành đào tạo, trên bằng có ghi rõ tên ngành học và hạng tốt nghiệp. Hạng tốt nghiệp được xác định căn cứ vào điểm trung bình chung các môn học và hai môn thi tốt nghiệp.
V. Công bố kết quả tốt nghiệp và phát bằng tốt nghiệp:
-  Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp, Trung tâm ĐTTX sẽ:

  • Thông báo kết quả thi tốt nghiệp của từng học viên.
  • Thông báo danh sách học viên đủ tất cả các điều kiện để công nhận tốt nghiệp.

-  Trong vòng 20 ngày kể từ khi thông báo, nếu học viên có vấn đề gì cần khiếu nại thì phải phản ánh ngay cho Trung tâm Đào tạo từ xa để xem xét.
-  Sau khi xét tốt nghiệp trường Đại học Mở Tp. HCM sẽ tổ chức lễ phát bằng tốt nghiệp cho học viên.


PHẦN VII. CÁC CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI HỌC VIÊN
I. KHEN THƯỞNG
Sinh viên thi tốt nghiệp đại loại giỏi được nhà trường cấp giấy khen và phần thưởng.
II. KỶ LUẬT
Nếu sinh viên vi phạm quy chế học tập, thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ chịu những hình thức kỷ luật theo quy chế đào tạo. Những trường hợp sinh viên khai man lý lịch, sửa chữa văn bằng, sử dụng bằng giả v.v… sẽ bị xóa tên, hủy bỏ kết quả học tập của các năm học tại trường và có thể bị xử lý theo pháp luật hiện hành.
 III. NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN LỢI:
1. Nghĩa vụ:
- Mọi sinh viên đều phải tôn trọng, chấp hành luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân.
- Sinh viên có nghĩa vụ chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy định của nhà trường (đóng lệ phí đầy đủ và đúng hạn, đi học đúng giờ, ăn mặc nghiêm chỉnh, lịch sự, lễ độ và giữ gìn trật tự vệ sinh v.v…).
- Sinh viên phải phấn đấu hoàn thành đầy đủ mọi nhiệm vụ học tập (lý thuyết, làm bài tập, đề án v.v…) và các nhiệm vụ khác của nhà trường giao.
2. Quyền lợi
- Được hưởng chế độ khen thưởng của nhà trường
- Sinh viên có năng khiếu, nếu có yêu cầu, sẽ được tham gia vào đội văn nghệ, thể thao của trường.
- Đóng góp ý kiến với nhà trường, khoa, trung tâm để nâng cao chất lượng đào tạo và chất lượng công tác phục vụ sinh viên.
- Được thành lập các ban đại diện (theo khóa học trong địa phương) để giao lưu, trao đổi tài liệu, kinh nghiệm học tập và phản ánh những nguyện vọng của học viên hệ ĐTTX đến lãnh đạo trường Đại học Mở Tp. HCM, Trung tâm ĐTTX, các cơ sở trung tâm ở địa phương và các giảng viên của Trường.
- Bằng ĐTTX có thể sử dụng để học lên Cao học và Nghiên cứu sinh.


CÁC TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO TỪ XA VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM
 TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN BÌNH ĐỊNH
Địa chỉ: 35 Nguyễn Huệ, Thành phố Qui Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại: 056.3892319

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN PHÚ YÊN
Địa chỉ: 02 Lê Trung Kiên, Thị xã Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
Điện thoại: 057.3824721

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN KHÁNH HÒA
Địa chỉ: 05 Trần Hưng Đạo, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 058.3525984 – 058-527535

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN GIA LAI
Địa chỉ: 06 Lý Thái Tổ, Tp. Pleiku
Điện thoại: 059. 3871710 – 059 3883172

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN ĐAKLAK
Địa chỉ: 1A Lê Hồng Phong, Tp. Buôn Ma Thuột
Điện thoại: 050 381142 – 050 3856825

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG TẠI CHỨC LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: 02 Phù Đổng Thiên Vương, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
Điện thoại: 063.3822089

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, thị xã Đồng Xoài
Điện thoại: 0651 3887761

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG TỈNH BÌNH THUẬN – CƠ SỞ 3
Địa chỉ: 38 đường Nguyễn Hội, Thành phố Phan Thiết
Điện thoại: 062.3821915

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VŨNG TÀU
Địa chỉ: 139 Phan Chu Trinh, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh BR - VT
Điện thoại: 064.3852427

CƠ SỞ BÌNH DƯƠNG – ĐH MỞ TP HCM
Địa chỉ: Đường Lê Thị Trung, Phường Phú Hòa, Thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650.3822456

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TÂY NINH
Địa chỉ: Khu nội Ô Tòa Thành Tây Ninh, Thị xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh
Điện thoại: 066.3842374

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN LONG AN
Địa chỉ: Xã Bình Thạnh, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An
Điện thoại: 072.3826625

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TIỀN GIANG
Địa chỉ: 07 Hùng Vương, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 073.3874898

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN BẾN TRE
Địa chỉ: 08 Lộ 5, Phường 1, Thị xã Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 075.3821029

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Địa chỉ: 1A Phạm Ngũ Lão, Thị xã Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: 074.3865088

TRUNG TÂM ĐẠI HỌC TẠI CHỨC CẦN THƠ
Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0710.3891302

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HẬU GIANG
Địa chỉ: Đồ Chiểu, TX Vị Thanh, Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876495

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG
Địa chỉ: Quốc Lộ 61, Thạnh Xuân, Châu Thành A, Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3930838

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG VĨNH LONG
Địa chỉ: 112A Đinh Tiên Hoàng, Phường 8, TX. Vĩnh Long
Điện thoại: 070. 3823689

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN AN GIANG
Địa chỉ: 55A Trần Hưng Đạo, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang
Điện thoại: 076.3841505

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KIÊN GIANG
Địa chỉ: Đường Nguyễn Trung Trực, Thị xã Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang
Điện thoại: 077.3810212

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN BẠC LIÊU
Địa chỉ: 84 Hai Bà Trưng, Thị xã Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0781.3822780

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BẠC LIÊU
Địa chỉ: 108 Võ Thị Sáu, P8,Thị xã Bạc Liêu

TRUNG TÂM CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG CÀ MAU
Địa chỉ: 67 đường 1/5, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau
Điện thoại: 0780.3838277 hoặc 0780.3838390

Tin Nóng
Danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp đợt 02 năm 2015 (cập nhật ngày 30/06/2015)Thông báo về việc hướng dẫn việc triển khai thực hiện thông báo số 1580/TB-ĐHM ngày 30/12/2014Thông báo về việc điều chỉnh học phí đối với phương thức Giáo dục Thường xuyên của Trường Đại học Mở Tp.HCMThông báo về việc thay thế hai môn thi tốt nghiệp hình thức Đào tạo từ xa và Vừa làm vừa học
Trung tâm liên kết

 
 
     
Bản quyền thuộc về Trung Tâm Đào Tao Từ Xa
 
1037475