TT Đào tạo từ xa
   Trang chủ
   Giới thiệu - Chức năng
   Ngành đào tạo
   Trung tâm liên kết
   Thời khóa biểu sinh viên
   Thời khóa biểu hệ VLVH
   Thời khóa biểu hệ TX
   Đề cương môn học
   Đề cương ôn thi tuyển sinh hình thức Vừa làm vừa học
   Đề cương ôn thi tốt nghiệp hình thức Vừa làm vừa học
   Hệ thống hướng dẫn học tập trực tuyến
   Văn bản quy chế
   Hướng dẫn Học viên
   Các mẫu đơn
    Xem bảng điểm gốc
    Hướng dẫn xem bảng điểm gốc
   Góp ý
   Liên hệ
 

Xem điểm thi
 
 Mã số SV
 
Tìm kiếm
 
 

 
8189133
 

Thời Khóa Biểu:Hệ Từ Xa
[18/04/2014]


Anh chị xem ngành học tại các sheet tương ứng: Mỗi sheet là một ngành học.
 
 
 
[18/04/2014]


Anh chị xem ngành học tại các sheet tương ứng: Mỗi sheet là một ngành học.
 
 
 
[18/04/2014]


Anh chị xem ngành học tại các sheet tương ứng: Mỗi sheet là một ngành học.
 
 
 
[07/10/2013]


Anh chị xem ngành học tại các sheet tương ứng: TAICHINH NH, KETOAN, TIENGANH TM, CTXH, QTKD, LUAT KINH TE, XAYDUNG
 
 
 
[07/10/2013]


Anh chị xem ngành học tại các sheet tương ứng: TAICHINH NH, KETOAN, TIENGANH TM, CTXH, QTKD, LUAT KINH TE, XAYDUNG
 
 
 
[07/10/2013]


Anh chị xem ngành học tại các sheet tương ứng: TAICHINH NH, KETOAN, TIENGANH TM,CTXH, QTKD, LUAT KINH TE, XAYDUNG
 
 
 
[07/10/2013]


Anh chị xem ngành học tại các sheet tương ứng: TAICHINH NH, KETOAN, TIENGANH TM,CTXH, QTKD, LUAT KINH TE, XAYDUNG
 
 
 
[07/10/2013]


Anh chị xem ngành học tại các sheet tương ứng: TAICHINH NH, KETOAN, CTXH, QTKD, LUAT KINH TE, XAYDUNG
 
 
 
[07/10/2013]


Anh chị xem ngành học tại các sheet tương ứng: XAYDUNG
 
 
 
[07/10/2013]


Anh chị xem ngành học tại các sheet tương ứng: XAYDUNG
 
 
 
Tin Nóng
Thông báo kế hoạch học và thi - Đào tạo từ xa - Xây dựng - Lớp CT11021 - Khóa 2010 - học kỳ IXThông báo về việc nhận thẻ sinh viên của sinh viên hình thức Đào tạo từ xa khóa tháng 9/2013Thông báo Về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2014 tổ chức học tại Trường Đại học Mở Tp.HCMThông báo về việc chiêu sinh hình thức Đào tạo từ xa năm 2014Danh sách sinh viên đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp đợt 01 năm 2014 (cập nhật 18/03/2014)Thông báo về việc điều chỉnh học phí đối với phương thức giáo dục thường xuyên của Trường Đại học Mở Tp.HCMThông báo về việc nộp hồ sơ xét cấp bằng tốt nghiệp hình thức Đào tạo từ xa và Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2014Thông báo về kế hoạch trao bằng tốt nghiệp hình thức Đào tạo từ xa và Vừa làm vừa học năm 2014Thông báo về việc tuyển sinh đại học bằng thứ hai hình thức Vừa làm vừa họcThông báo về việc thay thế hai môn thi tốt nghiệp hình thức Đào tạo từ xa và Vừa làm vừa học
Trung tâm liên kết

 
 
     
Bản quyền thuộc về Trung Tâm Đào Tao Từ Xa
 
8189133