TT Đào tạo từ xa
   Trang chủ
   Giới thiệu - Chức năng
   Ngành đào tạo
   Trung tâm liên kết
   Thời khóa biểu sinh viên
   Thời khóa biểu hệ VLVH
   Thời khóa biểu hệ TX
   Đề cương môn học
   Đề cương ôn thi tuyển sinh hình thức Vừa làm vừa học
   Đề cương ôn thi tốt nghiệp hình thức Vừa làm vừa học
   Hệ thống hướng dẫn học tập trực tuyến
   Văn bản quy chế
   Hướng dẫn Học viên
   Các mẫu đơn
    Xem bảng điểm gốc
    Hướng dẫn xem bảng điểm gốc
   Góp ý
   Liên hệ
 

Xem điểm thi
 
 Mã số SV
 
Tìm kiếm
 
 

 
8262204
 
VĂN BẢN - QUI CHẾ

Tin Nóng
Kết quả kỳ thi Chứng chỉ Quốc gia Tiếng Anh và Tin học trình độ A của ngày thi 29/03/2015Thông báo chi tiết về việc trao bằng tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học Đợt 1 năm 2015 (ngày 18/4/2015 và 19/4/2015)Thông báo về việc hướng dẫn việc triển khai thực hiện thông báo số 1580/TB-ĐHM ngày 30/12/2014Thông báo về việc tổ chức học và thi chứng chỉ A Tin Học và Tiếng AnhThông báo về việc điều chỉnh học phí đối với phương thức Giáo dục Thường xuyên của Trường Đại học Mở Tp.HCMThông báo về việc chiêu sinh đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2015Thông báo về việc xét cấp bằng tốt nghiệp hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2015Thông báo Về việc nộp hồ sơ xét cấp bằng tốt nghiệp hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2015Thông báo về việc chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh hình thức Vừa làm vừa học năm 2014 (ngày thi 01,02/11/2014 và 15,16/11/2014)Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh hình thức Vừa làm vừa học tại Tp.Hồ Chí Minh ngày thi 01, 02/11/2014
Trung tâm liên kết

 
 
     
Bản quyền thuộc về Trung Tâm Đào Tao Từ Xa
 
8262204