TT Đào tạo từ xa
   Trang chủ
   Giới thiệu - Chức năng
   Ngành đào tạo
   Trung tâm liên kết
   Thời khóa biểu sinh viên
   Thời khóa biểu hệ VLVH
   Thời khóa biểu hệ TX
   Đề cương môn học
   Đề cương ôn thi tuyển sinh hình thức Vừa làm vừa học
   Đề cương ôn thi tốt nghiệp hình thức Vừa làm vừa học
   Hệ thống hướng dẫn học tập trực tuyến
   Văn bản quy chế
   Hướng dẫn Học viên
   Các mẫu đơn
    Xem bảng điểm gốc
    Hướng dẫn xem bảng điểm gốc
   Góp ý
   Liên hệ
 

Xem điểm thi
 
 Mã số SV
 
Tìm kiếm
 
 

 
1235946
 
VĂN BẢN - QUI CHẾ

Tin Nóng
Chi tiết về việc trao bằng tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học Đợt 3 năm 2014 (ngày 29/11/2014 và 30/11/2014)Danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp đợt 03 năm 2014 (cập nhật ngày 02/10/2014)Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp bổ sung đợt 02 năm 2014Thông báo Về việc xét cấp bằng tốt nghiệp hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 3 năm 2014Thông báo về việc chiêu sinh đại học hình thức Đào tạo từ xa năm 2014Danh sách sinh viên dự kiến nhận bằng tốt nghiệp bổ dung đợt 02 năm 2014Thông báo về việc tuyển sinh đại học hệ liên thông hình thức Vừa làm vừa học năm 2014 tổ chức học tại Trường Đại học Mở Tp.HCMThông báo chiêu sinh các lớp ngắn hạn Tin học và Ngoại ngữThông báo về việc nộp hồ sơ xét cấp bằng tốt nghiệp hình thức Đào tạo từ xa và Vừa làm vừa học đợt 3 năm 2014Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2014 tổ chức học tại Trường Đại học Mở Tp.HCM (cập nhật ngày 11/09/2014)
Trung tâm liên kết

 
 
     
Bản quyền thuộc về Trung Tâm Đào Tao Từ Xa
 
1235946