STT

Môn học

Số tiết

Khóa

Lớp

Địa điểm

Giảng viên

1

Hành vi khách hàng

12

K2015

QTKD

An Giang

Nguyễn Khánh Trung

Trường ĐH Mở Tp.HCM Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh © 2010 giữ toàn quyền