STT

Môn học

Số tiết

Khóa

Lớp

Địa điểm

Giảng viên

1

Luật sở hữu trí tuệ

16

K2014

LKT

Hoài Nhơn – Bình Định

Nguyễn Thanh Hùng

Khánh Hòa

2

Luật tố tụng dân sự

16

K2014

LKT

Ninh Hòa

Nguyễn Văn Tiến

3

Văn hóa doanh nghiệp

12

K2/2013

QTKD

Cà Mau

Võ Đăng Khoa

K2014

Tiền Giang

4

Quản trị dịch vụ

16

K2013

QTKD

Tây Ninh

Huỳnh Gia Xuyên

Trường ĐH Mở Tp.HCM Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh © 2010 giữ toàn quyền