STT

Môn học

Số tiết

Khóa

Lớp

Địa điểm

Giảng viên

1

Kinh doanh quốc tế

12

K2014

QTKD

Bình Định

Trương Mỹ Diễm

Tiền Giang

2

Chiến lược phát triển nguồn nhân lực

12

K2013

QTKD

Kiên Giang

Vũ Thanh Hiếu

3

Quản trị chiến lược

16

K2015

QTKD LỚP A+VB2 LỚP B+LT LỚP C

Bình Thuận

Phạm Thế Tri

QTKD

Phú Yên

Trường ĐH Mở Tp.HCM Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh © 2010 giữ toàn quyền