STT

Môn học

Số tiết

Khóa

Lớp

Địa điểm

Giảng viên

1

Luật sở hữu trí tuệ

16

K2013

LKT

Tiền Giang

Nguyễn Thanh Hùng

2

Quản trị dịch vụ

16

K2013

QTKD

Khánh Hòa

Huỳnh Gia Xuyên

K2014

QTKD LỚP A+VB2 LỚP B

Vũng Tàu

Trường ĐH Mở Tp.HCM Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh © 2010 giữ toàn quyền