STT

Môn học

Số tiết

Khóa

Lớp

Địa điểm

Giảng viên

1

Thị trường chứng khoán

16

K2014

KT LỚP A + VB2

Bình Thuận

Nguyễn Đặng Phương Hiền

2

Quản trị dự án

16

K2014

QTKD

Khánh Hòa

Võ Ngàn Thơ

Tây Ninh

Trường ĐH Mở Tp.HCM Đại học Mở Tp.Hồ Chí Minh © 2010 giữ toàn quyền