Trung tâm Đào tạo từ xa - Trường ĐH Mở Tp.HCM


TT Đào tạo từ xa
   Trang chủ
   Giới thiệu - Chức năng
   Ngành đào tạo
   Trung tâm liên kết
   Thời khóa biểu sinh viên
   Thời khóa biểu hệ VLVH
   Thời khóa biểu hệ TX
   Đề cương môn học
   Đề cương ôn thi tuyển sinh hình thức Vừa làm vừa học
   Đề cương ôn thi tốt nghiệp hình thức Vừa làm vừa học
   Hệ thống hướng dẫn học tập trực tuyến
   Văn bản quy chế
   Hướng dẫn Học viên
   Các mẫu đơn
    Xem bảng điểm gốc
    Hướng dẫn xem bảng điểm gốc
   Góp ý
   Liên hệ
 

Xem điểm thi
 
 Mã số SV
 
Tìm kiếm
 
 

 
8261291
 
SỰ KIỆN TRONG THÁNG
[08/10/2013]


+ Tổng hợp kế hoạch học và thi tại Khu vực TP. Hồ Chí Minh
 
 
 
[28/09/2013]


Thông báo về việc tổ chức Lớp Chứng chỉ A Tin học và Tiếng Anh (dành cho SV học hình thức đào tạo từ xa và Vừa làm vừa học); Thông báo về việc học hoặc làm chuyên đề thay thế 2 môn thi tốt nghiệp; Mẫu Phiếu đăng ký xét cấp bằng tốt nghiệp
 
 
 Tuyển Sinh
 
 
 
[31/12/2014]


Chiêu sinh đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[10/12/2014]


Kỳ thi tuyển sinh hình thức Vừa làm vừa học ngày thi 01,02/11/2014 và 15,16/11/2014
 
 
 
 
 
 
[04/09/2014]


Tuyển sinh hình thức Đào tạo từ xa
 
 
 
[18/07/2014]


Chứng chỉ Tin học A, B và Chứng chỉ Ngoại ngữ A, B, C
 
 
 Tốt Nghiệp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[27/09/2012]


Danh sách sinh viên đã có bằng tốt nghiệp
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thông Báo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[24/03/2015]


Về việc hướng dẫn việc triển khai thực hiện thông báo số 1580/TB-ĐHM ngày 30/12/2014
 
 
 
 
 
 
[07/01/2015]


Việc điều chỉnh học phí đối với phương thức Giáo dục Thường xuyên
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[21/05/2014]


Về việc cấp email cho học viên hình thức Đào tạo từ xa và Vừa học vừa làm
 
 
 
 
 
 
[11/04/2012]


Về việc các lớp hệ không chính quy được xét tốt nghiệp (miễn thi tốt nghiệp) và thi tốt nghiệp
 
 
 Thời khóa biểu các lớp ĐTTX khu vực TP.HCM
[07/10/2013]


Anh chị xem ngành học tại các sheet tương ứng: TAICHINH NH, KETOAN, TIENGANH TM,CTXH, QTKD, LUAT KINH TE, XAYDUNG
 
 
 
[07/10/2013]


Anh chị xem ngành học tại các sheet tương ứng: TAICHINH NH, KETOAN, TIENGANH TM,CTXH, QTKD, LUAT KINH TE, XAYDUNG
 
 
 
[20/01/2015]


Anh chị xem ngành học tại các sheet tương ứng: Mỗi sheet là một ngành học
 
 
 
[04/01/2015]


Anh chị xem ngành học tại các sheet tương ứng: Mỗi sheet là một ngành học
 
 
 
[04/01/2015]


Anh chị xem ngành học tại các sheet tương ứng: Mỗi sheet là một ngành học
 
 
 
[01/10/2014]


Anh chị xem ngành học tại các sheet tương ứng: Mỗi sheet là một ngành học
 
 
 
[01/10/2014]


Anh chị xem ngành học tại các sheet tương ứng: Mỗi sheet là một ngành học
 
 
 
[01/10/2014]


Anh chị xem ngành học tại các sheet tương ứng: Mỗi sheet là một ngành học
 
 
 
[18/04/2014]


Anh chị xem ngành học tại các sheet tương ứng: Mỗi sheet là một ngành học.
 
 
 
[18/04/2014]


Anh chị xem ngành học tại các sheet tương ứng: Mỗi sheet là một ngành học.
 
 
 
[18/04/2014]


Anh chị xem ngành học tại các sheet tương ứng: Mỗi sheet là một ngành học.
 
 
 
[07/10/2013]


Anh chị xem ngành học tại các sheet tương ứng: TAICHINH NH, KETOAN, TIENGANH TM, CTXH, QTKD, LUAT KINH TE, XAYDUNG
 
 
 
[07/10/2013]


Anh chị xem ngành học tại các sheet tương ứng: TAICHINH NH, KETOAN, TIENGANH TM, CTXH, QTKD, LUAT KINH TE, XAYDUNG
 
 
 Thời khóa biểu các lớp VLVH khu vực TP.HCM
[25/12/2014]


Anh chị xem ngành học tại các sheet tương ứng: XÂY DỰNG, LUAT KINH TE, QTKD, CTXH, TIẾNG ANH TM, KẾ TOÁN
 
 
 
[25/12/2014]


Anh chị xem ngành học tại các sheet tương ứng: NGÔN NGỮ ANH, KẾ TOÁN, TCNH, QTKD
 
 
 
[20/02/2014]


Anh chị xem ngành học tại các sheet tương ứng:TIENGANH TM, QTKD, LUAT KINH TE, KE TOAN, TCNH
 
 
 
[06/12/2013]


Anh chị xem ngành học tại các sheet tương ứng: CTXH, QTKD, LUAT KINH TE, XAY DUNG
 
 
 
[07/10/2013]


Anh chị xem ngành học tại các sheet tương ứng: QTKD, LUAT KINH TE
 
 
 Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hình tốt nghiệp
[26/12/2014]


Hình tốt nghiệp đợt 03 năm 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tin Nóng
Kết quả kỳ thi Chứng chỉ Quốc gia Tiếng Anh và Tin học trình độ A của ngày thi 29/03/2015Thông báo chi tiết về việc trao bằng tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học Đợt 1 năm 2015 (ngày 18/4/2015 và 19/4/2015)Thông báo về việc hướng dẫn việc triển khai thực hiện thông báo số 1580/TB-ĐHM ngày 30/12/2014Thông báo về việc tổ chức học và thi chứng chỉ A Tin Học và Tiếng AnhThông báo về việc điều chỉnh học phí đối với phương thức Giáo dục Thường xuyên của Trường Đại học Mở Tp.HCMThông báo về việc chiêu sinh đại học hình thức đào tạo Từ xa năm 2015Thông báo về việc xét cấp bằng tốt nghiệp hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2015Thông báo Về việc nộp hồ sơ xét cấp bằng tốt nghiệp hình thức đào tạo Từ xa và Vừa làm vừa học đợt 1 năm 2015Thông báo về việc chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh hình thức Vừa làm vừa học năm 2014 (ngày thi 01,02/11/2014 và 15,16/11/2014)Danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh hình thức Vừa làm vừa học tại Tp.Hồ Chí Minh ngày thi 01, 02/11/2014
Trung tâm liên kết

 
 
     
Bản quyền thuộc về Trung Tâm Đào Tao Từ Xa
 
8261291