Trung tâm Đào tạo từ xa - Trường ĐH Mở Tp.HCM


TT Đào tạo từ xa
   Trang chủ
   Giới thiệu - Chức năng
   Ngành đào tạo
   Trung tâm liên kết
   Thời khóa biểu sinh viên
   Thời khóa biểu hệ VLVH
   Thời khóa biểu hệ TX
   Đề cương môn học
   Đề cương ôn thi tuyển sinh hình thức Vừa làm vừa học
   Đề cương ôn thi tốt nghiệp hình thức Vừa làm vừa học
   Hệ thống hướng dẫn học tập trực tuyến
   Văn bản quy chế
   Hướng dẫn Học viên
   Các mẫu đơn
    Xem bảng điểm gốc
    Hướng dẫn xem bảng điểm gốc
   Góp ý
   Liên hệ
 

Xem điểm thi
 
 Mã số SV
 
Tìm kiếm
 
 

 
9968019
 
Lịch thi
[31/07/2014]


LỊCH THI THÁNG 08 NĂM 2014
 
 
 
[11/07/2014]


LỊCH THI THÁNG 07 NĂM 2014 HỆ TX, VLVH
 
 
 
[14/02/2014]


LỊCH THI THÁNG 06 NĂM 2014 HỆ TX, VLVH
 
 
 
[21/04/2014]


LỊCH THI HỆ TỪ XA, VLVH THÁNG 05 NĂM 2014 TẠI TP.HCM
 
 
 SỰ KIỆN TRONG THÁNG
[11/07/2014]


LỊCH THI THÁNG 06 NĂM 2014 HỆ TX, VLVH
 
 
 
[08/10/2013]


+ Tổng hợp kế hoạch học và thi tại TP. Hồ Chí Minh
 
 
 
[28/09/2013]


Thông báo về việc học hoặc làm chuyên đề thay thế 2 môn thi tốt nghiệp; Danh sách các lớp chuẩn bị tốt nghiệp khu vực TP.HCM; Mẫu Phiếu đăng ký xét cấp bằng tốt nghiệp
 
 
 Tuyển Sinh
 
 
 
 
 
 
[18/07/2014]


Chứng chỉ Tin học A, B và Chứng chỉ Ngoại ngữ A, B, C
 
 
 
[07/03/2014]


Về việc chiêu sinh hình thức Đào tạo từ xa năm 2014
 
 
 
 
 
 Tốt Nghiệp
 
 
 
[27/09/2012]


Danh sách sinh viên đã có bằng tốt nghiệp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Thông Báo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[21/05/2014]


Về việc cấp email cho học viên hình thức Đào tạo từ xa và Vừa học vừa làm
 
 
 
[06/02/2012]


Về quy trình đóng học phí và nhận học liệu đối với hình thức Đào tạo từ xa của Trường Đại học Mở Tp. HCM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[11/04/2012]


Về việc các lớp hệ không chính quy được xét tốt nghiệp (miễn thi tốt nghiệp) và thi tốt nghiệp
 
 
 Thời khóa biểu các lớp ĐTTX khu vực TP.HCM
[18/04/2014]


Anh chị xem ngành học tại các sheet tương ứng: Mỗi sheet là một ngành học.
 
 
 
[18/04/2014]


Anh chị xem ngành học tại các sheet tương ứng: Mỗi sheet là một ngành học.
 
 
 
[18/04/2014]


Anh chị xem ngành học tại các sheet tương ứng: Mỗi sheet là một ngành học.
 
 
 
[06/06/2014]


LỊCH HỌC VÀ THI CÁC KHÓA CŨ NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HỌC TRẢ NỢ MÔN EXCEL TRONG TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ
 
 
 
[07/10/2013]


Anh chị xem ngành học tại các sheet tương ứng: TAICHINH NH, KETOAN, TIENGANH TM, CTXH, QTKD, LUAT KINH TE, XAYDUNG
 
 
 
[07/10/2013]


Anh chị xem ngành học tại các sheet tương ứng: TAICHINH NH, KETOAN, TIENGANH TM, CTXH, QTKD, LUAT KINH TE, XAYDUNG
 
 
 
[07/10/2013]


Anh chị xem ngành học tại các sheet tương ứng: TAICHINH NH, KETOAN, TIENGANH TM,CTXH, QTKD, LUAT KINH TE, XAYDUNG
 
 
 
[07/10/2013]


Anh chị xem ngành học tại các sheet tương ứng: TAICHINH NH, KETOAN, TIENGANH TM,CTXH, QTKD, LUAT KINH TE, XAYDUNG
 
 
 
[07/10/2013]


Anh chị xem ngành học tại các sheet tương ứng: TAICHINH NH, KETOAN, CTXH, QTKD, LUAT KINH TE, XAYDUNG
 
 
 Thời khóa biểu các lớp VLVH khu vực TP.HCM
[06/06/2014]


LỊCH HỌC VÀ THI CÁC KHÓA CŨ NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HỌC TRẢ NỢ MÔN EXCEL TRONG TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ
 
 
 
[20/02/2014]


Anh chị xem ngành học tại các sheet tương ứng:TIENGANH TM, QTKD, LUAT KINH TE, KE TOAN, TCNH
 
 
 
[06/12/2013]


Anh chị xem ngành học tại các sheet tương ứng: CTXH, QTKD, LUAT KINH TE, XAY DUNG
 
 
 
[07/10/2013]


Anh chị xem ngành học tại các sheet tương ứng: XAYDUNG
 
 
 
[07/10/2013]


Anh chị xem ngành học tại các sheet tương ứng: QTKD, LUAT KINH TE
 
 
 
[07/10/2013]


Anh chị xem ngành học tại các sheet tương ứng: TAICHINH NH, KE TOAN, QTKD, LUAT KINH TE
 
 
 Hướng dẫn thực tập tốt nghiệp
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hình tốt nghiệp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tin Nóng
Danh sách sinh viên dự kiến nhận bằng tốt nghiệp bổ dung đợt 02 năm 2014Thông báo về việc tuyển sinh đại học hệ liên thông hình thức Vừa làm vừa học năm 2014 tổ chức học tại Trường Đại học Mở Tp.HCMThông báo chiêu sinh các lớp ngắn hạn Tin học và Ngoại ngữChi tiết về việc trao bằng tốt nghiệp đại học hình thức Đào tạo từ xa và Vừa làm vừa học Đợt 2 năm 2014 (ngày 26/7/2014 và 27/7/2014)Thông báo về việc nộp hồ sơ xét cấp bằng tốt nghiệp hình thức Đào tạo từ xa và Vừa làm vừa học đợt 3 năm 2014Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2014 tổ chức học tại Trường Đại học Mở Tp.HCM (cập nhật ngày 14/08/2014)Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi tuyển sinh đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2014Danh sách sinh viên dự kiến nhận bằng tốt nghiệp đợt 02 năm 2014 (cập nhật ngày 02/07/2014)Thông báo về việc chiêu sinh hình thức Đào tạo từ xa năm 2014Thông báo về việc điều chỉnh học phí đối với phương thức giáo dục thường xuyên của Trường Đại học Mở Tp.HCM
Trung tâm liên kết

 
 
     
Bản quyền thuộc về Trung Tâm Đào Tao Từ Xa
 
9968019